DESIGNED BY JOOMLATD
Kiemelkedő garancia!
Egyedi tervezések!

Korrózióvédelmi egyenirányítók

 

A vállalkozásomban főleg aktív korrózióvédelmi területre tervezek és gyártok egyenirányítókat. Ezeket katódállomásoknak nevezik. Az egyenirányítók részben szabályozás nélküli diódás, részben szabályozható kapcsolóüzemű vagy tirisztoros kivitelben készültek. A gyártott darabszámokat a referencia lista tartalmazza. Az állandó helyre telepített berendezéseken kívül hordozható katódállomásokat is gyártottam. Ezeket mérő áramforrásként használják.

 Néhány szó a korrózióvédelmi egyenirányítókról:

 Mint a gyári gyakorlatban, itt is a következő szempontokat kellett megvalósítani:

Technikai korszerűség

Megbízhatóság

Megfelelő gyártási technológiák alkalmazása

A gyártmány legyen esztétikus megjelenésű

Versenyképes ár

 

A katódállomásokat általában szabadtérre telepítik, de előfordulnak klimatizált helyiségekben üzemelő berendezések is. (Az utobbiakat Kínába szállítottam.)

A szabadtéri telepítés többletkövetelményekkel jár:

-         napsugárzás (szekrény hőmérséklet 70 °C mért)

-         téli lehűlés: - 20 °C mért

-         légköri eredetű túlfeszültségek

 

Egyes esetekben a megrendelő cég távvezérelt számítógépes munkapont beállítást és az üzemi paraméterek távleolvasását ígénylik. Ezek az információk a katódállomásokról műhold közvetítéssel érkeznek egész Magyarország területéről a központba. Jelenleg ilyen feladatok ellátására 30-40 db áramforrás működik. Az üzemelési mód elnevezése: „Távfelügyeleti üzem”. – Minden szabályozható katódállomás távfelügyeleti üzemeltetésre is alkalmas kivitelben készül.

 

Befejezett, de érdektelenség miatt gyártásba nem került műszaki fejlesztési munkák:

Készült olyan 48 V/10 A egyenáramú kimenetű, kapcsolóüzemű tranzisztoros katódállomás, amelyik a hálózatot cosfi = 1 teljesítmény tényezővel terheli .

Készült 48V/50A  jellemzővel tirisztoros katódállomás potenciál vezérléssel. A katódpotenciált, az egyenfeszülséget, az egyenáramot és a kapcsolóüzemben működő MOS-FET-ek hűtőjének hőmérsékletét folyadékkristályos kijelzőn lehet leolvasni. A tápegység a katód szonda meghibásodásakor automatikusan feszültség vagy áramszabályozási üzemre tér át.

 „ÉPÍTŐ elemrendszer” stabil és szabályozott tirisztoros egyenirányítóvá alakításához vagy gyártásához: ezek az építőelemek építő alapjai egy teljes értékű tirisztoros egyenirányítónak. Megrendelni gazdaságossági vagy műszaki szempontból azokat az elemeket kell, amiket egy gyártó nem kíván gyártani , de a többi részeket saját gyártásból már igen. Így el lehet jutni egy valóban korszerűen működő szabályozott egyenirányító gyártásához.

A korrózióvédelem számára gyártott berendezések: diódás egyenirányítók, tirisztoros egyenirányítók, kapcsolóüzemű tápegységek, szabályozó blokkok tirisztoros egyenirányítókhoz, szabályozó blokk váltakozóáramú szaggatóhoz. Ezeket az alábbiakban ismertetjük.

 

Diódás egyenirányítók:

 

Típus: NHDC és GL. Egyfázisú tápfeszültségre készülnek, névleges kimenő egyenfeszültség 24 V vagy    48 V, a névleges egyenáram típustól függően 20 A -tól 100 A -ig terjed. Sok-megcsapolásos hálózati transzformátort és hídkapcsolású diódás egyenirányítót tartalmaznak. A kimenő egyenfeszültség a  megcsapolásokkal   változtatható. Ha szükséges, a bekapcsolási áramlökés a transzformátor elé kapcsolt soros ellenállással csökkenthető. Az ellenállás a bekapcsolási folyamat lecsengése után automatikusan rövidre záródik. A kimenő egyenáram mérésére sönt, az egyenfeszültség ellenőrzésére feszültségosztó áll rendelkezésre. A berendezés kültéri telepítésre alkalmas vaslemez szekrénybe és acél keretbe van szerelve. A diódás egyenirányítókat főleg gáz és olaj távvezetékek aktív korrózió védelmére szállítottuk, a darabszámokat a referencia lista tartalmazza. Jelenleg fontossá vált a korrózióvédelmi rendszerek szabályozása távvezérléssel, ezért kifejlesztetünk a VSZ típusú egyfázisú primer oldali antiduktor szabályozó blokkot, amelyet  az  egyfázisú diódás egyenirányítók szekrényébe beépítve azok azok szabályozhatóak és ha szükséges, még távvezérelhetők is lesznek.

 

Tirisztoros egyenirányítók:

 

Típus: TTf. Egyfázisú és háromfázisú tápfeszültségre készülnek, névleges kimenő egyenfeszültség 24 V vagy 48 V, a névleges egyenáram típustól függően 20 A -tól 100 A -ig terjed. A hálózati transzformátor szekunder tekercselésére  hídkapcsolású tirisztoros egyenirányítóra csatlakozik. Ha szükséges, a bekapcsolási áramlökés a transzformátor elé kapcsolt soros ellenállással csökkenthető. Az ellenállás a bekapcsolási folyamat lecsengése után automatikusan rövidre záródik. A tápegységek állandó feszültségre szabályoznak az áramkorlát eléréséig, ezt követően az áramot tartják állandó értéken ( UI jellegörbe). A feszültség és az áram szabályozási tartománya 0-tól a névleges értékekig terjed. A egyenirányítók taktolhatók. Az egyfázisú berendezések tápfeszültsége 230 V 50 Hz , a háromfázisúaké 3x400 V 50 Hz. A szabályozó bemenő jelei: 60 mV egyenfeszültségű sönt jel áram visszavezetéshez, feszültség visszavezetés  az egyenfeszültségű kimeneti kapcsokról. +0...3.3 V-os áram és feszültség  alapjelek a távvezérléshez. Ha a tápegységet korrózió védelemre használják, +3.3 V-os a taktoló impulzus. Az alapjelek helyi vezérléskor potenciométerekkel állíthatók be. A helyi vezérlés - távvezérlés üzemmódokat kapcsolókkal lehet kiválasztani. A különböző üzemállapotokat LEDek jelzik. A berendezés kültéri telepítésre alkalmas vaslemez szekrénybe vagy acél keretbe van szerelve. A tirisztoros egyenirányítókat főleg gáz és olaj távvezetékek aktív korrózió védelmére szállítottuk.

 

Kapcsolóüzemű tápegységek:

 

Típus: ktf. Elsősorban korrózióvédelmi célokra használhatók.Tápfeszültség 230 V, a névleges kimenő egyenfeszültség 24 V vagy 48 V. A névleges egyenáram, típustól függően, 10A -tól 20A -ig terjed. A tápegység kültéri telepítésre alkalmas vaslemez szekrénybe és acél keretbe van szerelve. Fő egységei: nyomtatott áramköri lapokból álló inverter, kapocstábla a sorozatkapcsok, a hálózati biztosítók, és a hálózati kapcsoló számára, a távvezérlő egység a vezetéknélküli távfelügyelethez. Az inverter önálló egység, kezelő szervekkel, digitális voltmérővel és ampermérővel, üzemállapot jelző LED-ekkel. Az inverter készülékben a hálózati feszültséget diódás hídkapcsolás egyenirányítja. Az egyenfeszültséget MOSFET-ek  impulzus-szélesség modulált, 60 kHz-es váltakozófeszültséggé alakítják. Ezt a feszültséget ferritmagos transzformátor galvanikusan leválasztja és letranszformálja. Az egyenirányított szekunder feszültség ferritmagos szűrőfojtón át jut a kimeneti kapcsokra. Az inverter állandó feszültségre szabályoz az áramkorlát eléréséig, ezt követően az áramot tartja állandó értéken ( UI jelleggörbe). A feszültség és az áram szabályozási tartománya 0-tól a névleges értékekig terjed. A feszültség és az áram kívánt értéke helyi vezérléskor potenciométerekkel állítható be, távvezérléskor a távvezérlő egység adja a parancsokat. A tápegység taktolható. A helyi-vezérlés és a távvezérlés üzemmódok kapcsolókkal választhatók ki.

 

Szabályozó blokkok tirisztoros egyenirányítókhoz:

  Építő elemként is

Az egyfázisú blokk típusa: TY1, a háromfázisú blokk típusa: TY3. A szabályozó blokkok önálló egységek. Típustól függően alkalmasak egyfázisú vagy háromfázisú hídkapcsolású tirisztoros egyenirányítók szabályozásához. A készülék két nyomtatott áramköri lapból áll, amelyek acél keretbe vannak szerelve. Az egység, a teljesítmény tirisztorok és az esetleg szükséges egyenáramú simító folytó kivételével, mindent tartalmaz, ami a hídkapcsolású egyenirányítok szabályozásához kell. A TY blokkok állandó feszültségre szabályoznak az áramkorlát eléréséig, ezt követően az áramot tartják állandó értéken ( UI jelleggörbe). A feszültség és az áram szabályozási tartománya 0-tól a névleges értékekig terjed. A blokkok taktolhatók. A helyi-vezérlés és a távvezérlés üzemmódok kapcsolókkal választhatók ki. A blokkok bemenő jelei: 230 V 50 Hz tápfeszültség, 60 mV egyenfeszültségű sönt jel áram visszavezetéshez, feszültség visszavezetés  az egyenfeszültségű kimeneti kapcsokról. +0...3.3 V-os áram és feszültség   alapjelek a távvezérléshez. Ha  korrózió védelmi tápegységként üzemel, +3.3 V-os a taktoló impulzus. Az alapjelek helyi vezérléskor potenciométerekkel állíthatók be. A helyi vezérlés - távvezérlés üzemmódokat kapcsolókkal lehet kiválasztani. A különböző üzemállapotokat LEDek jelzik. Kimeneti jelek: gyújtó impulzusok, impulzus transzformátorokkal leválasztva. Vezérlő jel a bekapcsolási áramlökést csillapító egység számára, optokoplerrel galvanikusan leválasztva.

 

Tirisztoros egyenirányító blokk

   Építő elemként is

 

Szabályozó blokk váltakozóáramú szaggatóhoz (primer tirisztoros szabályozó):

 Építő elemként is

Típus: VSZ. A szabályozó blokk önálló egység egyfázisú váltakozóáramú antiduktor (tirisztorpár) vezérléséhez. Két nyomtatott áramköri lapból áll, amelyek acél keretbe vannak szerelve. Az egység a teljesítmény tirisztorok kivételével mindent tartalmaz, ami egyfázisú antiduktor szabályozásához kell. Üzemben levő diódás egyenirányító transzformátora elé kapcsolva a  tápegység UI jelleggörbéjű szabályozott egyenáramú berendezés lesz. A tápfeszültség bekapcsolásakor a lágy indítás kiküszöböli a bekapcsolási áramlökést. Bemenő jelei: 230 V-os tápfeszültség , 60 mV egyenfeszültségű sönt jel áram visszavezetéshez , feszültség visszavezetés  az egyenfeszültségű kimeneti kapcsokról. +0...3.3 V-os áram és feszültség   alapjelek a távvezérléshez. Ha  korrózió védelmi tápegységként üzemel, +3.3 V-os a taktoló impulzus. Az alapjelek helyi vezérléskor potenciométerekkel állíthatók be. A helyi vezérlés - távvezérlés üzemmódokat kapcsolókkal lehet kiválasztani. A különböző üzemállapotokat LEDek jelzik. Kimenet: 0...180 fok hosszú gyújtó impulzusok, galvanikusan leválasztva impulzustranszformátorokkal.

 

 

Transzformátorok, fojtótekercsek

  Építő elemként is

 

 

Egyéb gyártmányok

 

Olajhűtésű áramirányítók, olajhűtésű galvanizáló áramforrások:

 

Az egyenirányítók nagy áramú alkatrészei olajhűtésűek. Az olajtartály tetején helyezkedik el a szabályozót és a kezelőszerveket tartalmazó tokozás. Az egyenirányító rész 2x3 fázisú, szívófojtós kapszolású. A szabályozást az egyenirányító transzformátor primer tekercselése elé kapcsolt tirisztoros háromfázisú szaggató végzi. A szabályozás:  feszültségszabályozás áramkorlátozással. A fényképen látható tápegység névleges kimenő egyenfeszültsége 8 V, névleges egyenárama 5000 A. Ezek az egyenirányítók igény szerinti U és I jellemzőkkel egyéb célra, pl.: vízbontás, tengeri kikötők korrózió védelme, stb. célra is alkalmazhatók.

 

Tekercselt alkatrészek:

 

    A transzformátorok, fojtó tekercsek egy speciális gyártási technológia kifejlesztése szerint készülnek az eddig gyártott összes katódállomásba. A névleges terhelési adatok természetes hűtésre vonatkoznak.

A transzformátor gyártmányok jellemzői:

- primer és szekunder tekercsek különálló csévéken vannak (nincs egymásra tekercselés)

- a csévék között droppcsatorna van, ami kedvező hatású az egyenirányításnak is és javítja a hűtést is.

- ez a felépítés és technológia eredményezi együttesen a 100%-os üzembiztonságot.

- a vasmagok Hypersil anyagól készülnek

- a transzformátor mérete, súlya a teljesítményhez mérten kisebb

- minden 1 és 3 fázisú transzformátor egyben biztonsági kivitelű

Az egyenáramú simitó-fojtótekercsek hengeres tekercseléssel készülnek. Az induktivitást a légrés változtatásával lehet beállítani.

A rendeléshez szükséges adatok:

Induktivitás a névleges egyenáramnál, névleges egyenáram.

 

Szekrények:

 

Szekrény szabadtéri egyenirányítóhoz.

Kivitel: 

- dupla burkolat

- önhordó acéllemez szekrény elülső ajtóval

- festés: színminta alapján szinter eljárás

- zárszerkezet: henger zár; ELA zárszerkezet

- ajtó tömítés szilikon tartalmú gumi

 

 

 Ugrás a lap tetejére

 

 

TOP